W roku szkolnym 2019/2020 Przedszkolaki pracują na podręcznikach wydawnictwa PWN: Trampolina.

Zajęcia na terenie przedszkola:

język angielski

język francuski

zajęcia taneczne

rytmika

WF dla przedszkolaka

warsztaty muzyczno – terapeutyczne

indywidualne zajęcia logopedyczne

zajęcia na basenie

Dzieci uczestniczą w wycieczkach, wyjazdach do teatru, muzeum.

Przedszkole organizuje rodzinne wyjazdy tzw. zielone przedszkole.