Nasze przedszkole to grupa wykwalifikowanych a zarazem ciepłych i serdecznych wychowawców pragnących w sposób odpowiedzialny i kreatywny, stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę, zapewniającą dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Katarzyna Budzeniusz – dyrektor zarządzający, właściciel

Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Universite des Sciences et Technologies w Lille. Frankofilka i miłośniczka literatury.

Iwona Szymankiewicz – dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika społeczno- opiekuńcza w specjalności Terapia i poradnictwo pedagogiczne. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), Oligofrenopedagogiki- Edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zarządzania oświatą- Manager i lider oświaty. Ponadto posiada uprawnienia terapeuty ręki i terapeuty treningu umiejętności społecznych.

Doświadczenie zawodowe gromadziła w trakcie 12 -letniej pracy zawodowej w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, w tym przez 5 lat jako dyrektor. Obecnie zajmuje stanowisko wicedyrektora ds. nadzoru pedagogicznego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Bajkowa Kraina i Bajkowa Kraina Kliny.

Interesuje się folklorem Pienin, do którego miłość zaszczepiła w niej babcia. Prywatnie mama dwójki chłopców w wieku szkolnym.

Inga Alishauskas – nauczyciel, wychowawca starszej grupy

Urodzona i wychowana na Białorusi, od ponad 20 lat mieszkająca w Polsce :). Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz filologii rosyjskiej na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.

Od ponad 10 lat uczę w szkole językowej. Interesuje się psychologią.

Sylwia Rój – nauczyciel wspomagający w starszej grupie, oligofrenopedagog

Absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną/ oligofrenopedagogika. Obecnie kontynuuje studia II stopnia na kierunku terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas licznych praktyk odbywanych w różnych szkołach i placówkach kształcenia specjalnego. W trakcie studiów zaangażowała się w wolontariat, podczas którego pogłębiła swoją wiedzę oraz zdobyła doświadczenie. Wolne chwile wykorzystuje na spacery, wycieczki rowerowe oraz odkrywanie nowych miejsc podczas podróży.

Katarzyna Gadzała – psycholog, asystent dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym

Absolwentka psychologii stosowanej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskała uprawnienia pedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas licznych praktyk w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i w szkołach. W Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak” prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4 – 6  lat, a te nieco starsze wprowadza w świat technik pamięciowych realizując program efektywnej nauki „Leo Maniak” w Leonardo School. Swoje kompetencje stara się podnosić uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Prywatnie miłośniczka najnowszej literatury polskiej.

Monika Pielach – nauczyciel, wychowawca młodszej grupy

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale Chemii. Studiów podyplomowych w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczyciela. W trakcie studiów podyplomowych: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Osoba otwarta i kreatywna, od zawsze kochająca dzieci i pracę z nimi. Prywatnie żona i matka dwójki chłopców w wieku szkolnym

Agnieszka Surówka – pomoc nauczyciela w młodszej grupie

Jest studentką Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku psychologia. Chętnie podejmuje nowe wyzwania; uważa, że radość dzieci jest najlepszą motywacją do pracy. Prywatnie miłośniczka zwierząt oraz zwolenniczka sportu i zdrowego stylu życia.

Ewa Kowalska – salowa/pomoc nauczyciela

Agnieszka Oliwka – logopeda

Jest absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zawodowo jestem pedagogiem specjalnym – logopedą, prywatnie zaś mamą dwójki wspaniałych dzieci. Praca z dziećmi niesie z sobą szereg wyzwań i trudności, których doświadczyła pracując jako wychowawca w domu dziecka w Krakowie. Jest osobą umiejącą rozmawiać, ma łatwość nawiązywania kontaktów.  Chce by zajęcia logopedyczne nie kojarzyły się małym pacjentom z ciężką i żmudną pracą, lecz były miłym i przyjemnie spędzonym czasem nauki wymowy w atmosferze wesołej zabawy. Ważne jest dla niej, by te zajęcia sprawiały dzieciom radość i uśmiech na twarzy, bo to jest jeden z istotniejszych elementów finalnego sukcesu logopedycznego. Systematycznie poszerza wiedzę na kursach i szkoleniach. Współpracuje z placówkami przedszkolnymi, prowadzi również prywatną praktykę logopedyczną.

Katarzyna Sołtysińska – WF dla Przedszkolaka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, instruktor piłki nożnej – stopień trenera klasy II, wielokrotnie zdobyła tytuł mistrza Polski w piłce nożnej Kobiet. Kasia pracuje z dziećmi oraz młodzieżą w całym Krakowie i stara się każdego dnia zarażać wszystkich dookoła swoją pasją i radością związaną ze sportem, wychowanie fizycznym oraz zdrowym sposobem na życie.

Luda Ovdijenko – lektor języka angielskiego (Centrum Językowe MOVA)