Nasze przedszkole to grupa wykwalifikowanych a zarazem ciepłych i serdecznych wychowawców pragnących w sposób odpowiedzialny i kreatywny, stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę, zapewniającą dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Katarzyna Budzeniusz – dyrektor zarządzający, właściciel

Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Universite des Sciences et Technologies w Lille. Frankofilka i miłośniczka literatury.

Iwona Szymankiewicz – dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika społeczno- opiekuńcza w specjalności Terapia i poradnictwo pedagogiczne. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), Oligofrenopedagogiki- Edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zarządzania oświatą- Manager i lider oświaty. Ponadto posiada uprawnienia terapeuty ręki i terapeuty treningu umiejętności społecznych.

Doświadczenie zawodowe gromadziła w trakcie 12 -letniej pracy zawodowej w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, w tym przez 5 lat jako dyrektor. Obecnie zajmuje stanowisko wicedyrektora ds. nadzoru pedagogicznego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Bajkowa Kraina i Bajkowa Kraina Kliny.

Interesuje się folklorem Pienin, do którego miłość zaszczepiła w niej babcia. Prywatnie mama dwójki chłopców w wieku szkolnym.

Monika Pielach – nauczyciel, wychowawca starszej grupy

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale Chemii a także absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczyciela. Od czerwca 2020 roku absolwentka studiów podyplomowych: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Osoba otwarta i kreatywna, kochająca podróże, polskie góry i obcowanie z przyrodą, a także pracę z dziećmi.  Prywatnie żona i matka dwójki chłopców w wieku szkolnym.

Katarzyna Gadzała – psycholog, asystent dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym

Absolwentka psychologii stosowanej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskała uprawnienia pedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, szkołach oraz jako trener metod efektywnego uczenia się w Leader School. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej z elementami arteterapii, obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach. Posiada uprawnienia do prowadzenia treningu umiejętności społecznych, terapii ręki oraz diagnozowania z wykorzystaniem Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

W Bajkowej Krainie asystuje dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęcia indywidualne.

Angelika Pacułt – nauczyciel, wychowawca młodszej grupy

W 2020 roku ukończyła pierwszy stopień pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem plastycznym- specjalność nauczycielska na Krakowskiej Akademii. Od tego roku kontynuuje studia drugiego stopnia pedagogiki na tej samej uczelni. Jest osobą otwartą na nowe doświadczenia i kreatywną. Od zawsze chciała pracować z dziećmi i kocha to robić. Prywatnie prowadzi Podkrakowskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji oraz Techniki „Old Date” oraz lubi aktywnie spędzać czas. Jest miłośniczką jazdy na rolkach oraz uprawiania jogi.

Magdalena Czaja – nauczyciel wspomagający w młodszej grupie

W 2019 r skończyła I stopień pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki) ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Pedagogicznym. Obecnie jest studentką 5 roku Pracy socjalnej na Akademii Ignatianum. Doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk studenckich oraz pracy w Polskim Czerwonym Krzyżu świadcząc specjalistyczne usługi dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Ukończyła szkolenie Treningu Umiejętności Społecznych w pracy grupowej z dziećmi ze spektrum autyzmu, kurs Masażu Metodą Shantala dzieci starszych i osób dorosłych oraz I stopień Diagnozy i terapii ręki metodą Smart Hand Model. Jej mottem życiowym jest dostrzeganie wartości w najbardziej kruchej istocie ludzkiej. Prywatnie młoda żona, miłośniczka egzotycznych podróży i niecodziennej kuchni.

Agnieszka Surówka – pomoc nauczyciela w młodszej grupie

Jest studentką Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku psychologia. Chętnie podejmuje nowe wyzwania; uważa, że radość dzieci jest najlepszą motywacją do pracy. Prywatnie miłośniczka zwierząt oraz zwolenniczka sportu i zdrowego stylu życia.

Ewa Kowalska – salowa/pomoc nauczyciela

Agnieszka Oliwka – logopeda

Jest absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zawodowo jestem pedagogiem specjalnym – logopedą, prywatnie zaś mamą dwójki wspaniałych dzieci. Praca z dziećmi niesie z sobą szereg wyzwań i trudności, których doświadczyła pracując jako wychowawca w domu dziecka w Krakowie. Jest osobą umiejącą rozmawiać, ma łatwość nawiązywania kontaktów.  Chce by zajęcia logopedyczne nie kojarzyły się małym pacjentom z ciężką i żmudną pracą, lecz były miłym i przyjemnie spędzonym czasem nauki wymowy w atmosferze wesołej zabawy. Ważne jest dla niej, by te zajęcia sprawiały dzieciom radość i uśmiech na twarzy, bo to jest jeden z istotniejszych elementów finalnego sukcesu logopedycznego. Systematycznie poszerza wiedzę na kursach i szkoleniach. Współpracuje z placówkami przedszkolnymi, prowadzi również prywatną praktykę logopedyczną.

Katarzyna Sołtysińska – WF dla Przedszkolaka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, instruktor piłki nożnej – stopień trenera klasy II, wielokrotnie zdobyła tytuł mistrza Polski w piłce nożnej Kobiet. Kasia pracuje z dziećmi oraz młodzieżą w całym Krakowie i stara się każdego dnia zarażać wszystkich dookoła swoją pasją i radością związaną ze sportem, wychowanie fizycznym oraz zdrowym sposobem na życie.

Luda Ovdijenko – lektor języka angielskiego (Centrum Językowe MOVA)